Spotkanie Oddziału – 22.09.2018

Korzystanie z przeciwprzeniesienia w pracy z pacjentem borderline

Zapraszamy na pierwsze po przerwie wakacyjnej spotkanie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej,które odbędzie się w sobotę 22.09.2018 o godz. 10:30 w lokalu Ośrodka Psychoterapii Psychodynamicznej przy ul. Śniadeckich 18.

Na spotkaniu Aleksandra Froelich-Deja wygłosi wykład ilustrowany studium przypadku: Korzystanie z przeciwprzeniesienia w pracy z pacjentem borderline.

Aleksandra Froelich-Deja jest certyfikowanym psychoterapeutą PTPPd, superwizorem socjoterapii PTP oraz PSSiT, superwizorem treningu psychologicznego PTP.

Osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie swojej obecności mailowo na adres: spkuba@poczta.onet.pl do dnia 16.09.2018

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTPPd