Spotkanie Oddziału – 25.02.2018

Spotkanie Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTPPd – 25.02.2018

Zapraszamy na pierwsze w 2018 roku spotkanie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej,

które odbędzie się w niedzielę 25.02.2018 o godz. 12.00 w Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej przy ul. Śniadeckich 18/4.
Na spotkaniu Piotr Miszewski przedstawi: „Wywiad strukturalny jako narzędzie diagnostyczne w procesie psychoterapii psychodynamicznej”
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wysłanie potwierdzenia obecności do dnia 4.02.2018 na email: spkuba@poczta.onet.pl Potwierdzenie obecności ważne jest z uwagi na ograniczone możliwości lokalowe.
Do zobaczenia
Piotr Miszewski
Prezes Oddziału