Spotkanie Oddziału – 13.10.2017

Spotkanie Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTPPd – 13.10.2017

Kolejne spotkanie Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej odbędzie się 13.10.2017 (piątek) o godz. 18.00.

Podczas spotkania  Aleksandra Froelich–Deja wygłosi wykład: Przerwy w terapii, kończenie procesu psychoterapii psychodynamicznej rozważania teoretyczne a implikacje kliniczne.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o potwierdzenie mailowo obecności  do dnia 20.09.2017 na adres: spkuba@poczta.onet.pl 

Miejsce spotkania zostanie podane w późniejszym terminie.

Zapraszam do udziału w spotkaniu.
Piotr Miszewski
Prezes Oddziału