Spotkanie Oddziału – 16.06.2017

Spotkanie Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTPPd – 16.06.2017

Kolejne spotkanie Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej odbędzie się 16.06.2017 o godz. 18.00.

Temat spotkania: Zaburzenia osobowości w oparciu o teorię prof. Otto Kernberga, implikacje kliniczne – wykład ilustrowany elementami pracy klinicznej (Piotr Miszewski)

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o potwierdzenie swojej obecności do dnia 31.05.2017 na adres: spkuba@poczta.onet.pl 

Zapraszam do udziału w spotkaniu.
Piotr Miszewski
Prezes Oddziału